Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)
Følg oss på Facebook

LOV OM AVHENDING AV FAST EIGEDOM

E-mail Print PDF
There are no translations available.

LOV OM AVHENDING AV FAST EIGEDOM AV 03.07.1992, NR. 93 har hatt sopm et sentralt formål å begrense tvister ved kjøp og salg av fast eiendom. Dette formål er neppe oppnådd. Her gis en orientring om lovens innhold.

Read more...

HVA MÅ MAN FINNE SEG I AV NABOEN?

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Det alminnelige prinsipp om at enhver disponerer sin eiendom som man vil, er begrenset på flere området.

Read more...

Hva ligger i begrepet "god meglerskikk" ved omsetning av fast eiendom

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Den alt vesentlige del av omsetningen av faste eiendommer går gjennom meglere (statsautoriserte eiendomsmeglere og advokater). På grunn av de betydelige verdier som meglere håndterer når det gjelder omsetning av fast eiendom, er det av vesentlig interesse at oppdragene håndteres på en forsvarlig måte.

Read more...

HEVD

E-mail Print PDF
There are no translations available.

”Hevd” er et juridisk begrep som svært mange har et forhold til, men hvor det nærmere innhold av begrepet kan være relativt ukjent for de fleste.
Read more...

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »