Internasjonalt samarbeid

Gjennom det etablerte nettverk av samarbeidende advokatfirmaer i EURO-AMERICAN LAWYERS GROUP kan vi tilby våre klienter profesjonell bistand i saker av både nasjonal og internasjonal karakter.

Gruppen har regelmessige møter og utveksler informasjon. Gjennom personlig kontakt mellom de deltakende advokatfirmaer, kan vi ivareta og følge opp klientenes interesser også i utlandet på en effektiv og profesjonell måte.

EURO-AMERICAN LAWYERS GROUP har medlemsfirmaer med kontorer i følgende land:

 • Belgia
 • Danmark
 • England
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Hong Kong
 • Irland
 • Italia
 • Luxembourg
 • Nederland
 • Tyrkia
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Skottland
 • Spania
 • Sverige
 • Sveits
 • Tyskland
 • Ungarn
 • USA
 • Østerrike

Assosiert med advokatfirmaer i andre land gjennom medlemmers samarbeidsavtaler.