Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)
Følg oss på Facebook

Hartsang Advokatfirma DA

Velkommen til Hartsang Advokatfirma DA

Hartsang Advokatfirma tilbyr bistand til næringslivsklienter, offentlige oppdragsgivere og privatpersoner.

Gjennom vårt kontorfellesskap med Wahl-Larsen Advokatfirma AS, www.wla.no, samt internasjonale medlemsskap i Euro-American Lawyers Group, www.ealg.com, og tilknytning til AEA International Lawyers Network, www.aeuropea.com, kan vi tilby våre klienter juridiske tjenester innenfor de fleste sivilrettslige områder nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Rettsområder

Erstatningsrett

Kontraktsrett

Arbeidsrett

Bygnings- og entrepriserett

Fast eiendoms rettsforhold       

Boligrett

Familie, arv og skifte

Forretningsjus

Agent- og mellommannsforhold

Opphavs- og varemerkerett

Gjeldsforhandling, insolvens og konkurs

Forvaltningsrett

Prosedyre

Internasjonale rettsforhold