Hartsang Advokatfirma DA

Velkommen til Hartsang Advokatfirma DA

Hartsang Advokatfirma er et mellomstort advokatfirma i Oslo som tilbyr bistand til næringslivsklienter, offentlige oppdragsgivere og privatpersoner.

Rettsområder

- Selskapsrett
- Kontraktsrett
- Arbeidsrett
- Entrepriserett
- Bygningsrett
- Offentlige anskaffelser
- Fast eiendoms rettsforhold
- Boligrett
- Eiendomsmegling
- Erstatningsrett
- Agent- og mellommannsforhold
- Opphavs- og varemerkerett
- Gjeldsforhandling, konkurs og dødsbobestyrelse
- Idretts- og organisasjonsmessige forhold
- Familie, arv og skifte
- Forvaltningsrett
- Trygderett
- Trafikkskade
- Personskade