Advokat (H) Einar I. Lohne

Advokat Lohne er en av landets ledende og mest erfarne personskadeadvokater. Han har arbeidet med erstatnings- og forsikringsoppgjør for skadelidte siden 1990. En stor del av arbeidet har vært for trafikk- og yrkesskadde.

Advokat Einar I. Lohne

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Partner i firmaet fra 1997
Møterett for Høyesterett 2007
Juridisk embedseksamen 1986

Nestleder i Landsfor. for Nakkeskadde, Norges Handikapforb, 1993-06
Juridisk rådgiver for Norges Jeger- og fiskerforbund, 1995-

Partner i advokatfirmaet Arntzen, Lohne, Dæhli & Haugen DA, 1993-97
Advokatfullmektig, 1990-92
Juridisk rådgiver og personalsjef i Diners Club Norge AS, 1986-90

Global Law Experts: Winner of The 2011 Norwegian - Compensation Law Firm of the Year Award Corporate INTL Global Awards 2011: Compensation Firm of the Year in Norway

Kompetanse

Målsetningen med hans arbeide er alltid at den skadelidte skal få dekket sitt fulle tap og stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. De fleste saker løses med gode resultater etter forhandlinger. Om det er nødvendig for å oppnå en tilfredsstillende løsning bringes saken inn for rettsapparatet. Advokat Lohne har ført nærmere to hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet.

Saker i Høyesterett:

Rt 2010 side 584 (Karlsen) Utmåling av erstatning til skadet i trafikkulykke.
Rt 2007 side 158 (Biseth) Årsakssammenheng mellom trafikkulykke og skade.
Rt 2001 side 337 (Ranheim) Årsakssammenheng mellom trafikkulykke og psykisk skade.

Utvalgte saker i lagmannsretten:

Borgarting lagmannsrett, Oslo, 28.6.10, Årsakssammenheng, lavenergiskade
Agder lagmannsrett, Skien, 11.6.10, Utmåling av inntektstap
Hålogaland lagmannsrett, Tromsø, 17.7.09, Årsakssammenheng og utmåling
Frostating lagmannsrett, Trondheim, 17.2.05, Gjenopptak av erstatningssak

Advokat Lohne representerte de skadelidte og etterlatte fra Åstaulykken i 2000 ved oppreisningserstatningskravet mot Jernbaneverket/Staten.

Nye klienter

Skadelidte som ønsker å få vurdert om man har en sak, eller ønsker å få vurdert videre fremdrift i saken, kan få en gjennomgang av saken i en konsultasjon uten kostnad.  

I personskadeerstatningssaker dekkes utgifter til juridisk bistand som regel av det forsikringsselskap som er ansvarlig, eller under en yrkesskadeforsikring. Mange skadelidte vil også ha krav på fri rettshjelp.

Foredrag, publikasjoner

Advokat Lohne holder regelmessig foredrag for skadelidte om rett til erstatning ved personskade, og han har skrevet en rekke artikler om personskadeerstatning.

Artikler av Advokat Einar L. Lohne