Advokatfirma i Oslo sentrum

Hartsang Advokatfirma i Oslo

Vi er et mindre advokatfirma i Oslo som i hovedsak tilbyr bistand til næringslivsklienter, offentlige oppdragsgivere og privatpersoner.

Hartsang Advokatfirma har i tillegg lang og bred erfaring med representasjon for utenlandske klienter og for norske klienter i saker av internasjonal karakter.

Gjennom vår tilslutning i Euro-American Lawyers Group - et internasjonalt nettverk av samarbeidende advokatfirmaer - kan vi tilby profesjonell bistand i saker av både nasjonal og internasjonal karakter.

Målsetting

  • Vi skal gjøre vårt beste for å gi kvalifisert juridisk bistand
  • Vi skal ha løpende, god kontakt med klientene
  • Vi skal ha et konkurransedyktig salærnivå