Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)

Våre arbeidsområder

E-post Skriv ut PDF

Rådgivning, forhandlinger, dokumentasjon og prosedyre i retten

Vi gir juridisk bistand innenfor de fleste sivilrettslige fagområder med hovedvekt på

 • Kontrakter for næringsdrivende, det offentlige og forbrukere
 • Bygg- og entreprise: byggherre/entreprenør, arkitekt/konsulent, plan/regulering
 • Fast eiendom: kjøp/salg, leie/tomtefeste, sameier/borettslag, naboer, prosjekter og eiendomsmegling
 • Erstatning i og utenfor kontraktsforhold, personskader
 • Selskapsrett: Aksjeselskaper, andre selskapstyper og stiftelser
 • Insolvens, reorganisering av virksomhet, gjeldsforhandling og konkurs
 • Arbeidsrett: Ansettelse, tariffavtaler, arbeidsinstrukser, avslutning av arbeidsforhold
 • Agent- og mellommannsforhold
 • Opphavs- og varemerkerett: åndsverk, patenter, registrering m.m.
 • Markedsføring og konkurranserett
 • Familie, arv og skifte: Ektepakt, samboavtale, oppløsning og oppgjør, testament og gave
 • Kommunalrett
 • Forvaltningsrett
 • Idretts- og organisasjonsmessige forhold

Vi kan tilby - og vi har bred erfaring med:

 • Prosedyre for voldgiftsrett, forliksråd, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett
 • Meglings- og oppmannsoppdrag for å løse tvister uten rettssak
 • Organisering av voldgiftsrett og oppdrag som voldgiftsdommer
 • Styreoppdrag i bedrifter, sameier/borettslag og ideelle stiftelser
 • Internasjonale forhandlinger