Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)
Følg oss på Facebook

EMPLOYMENTS

E-post Skriv ut PDF
The former government proposed in a bill to the Parliament, presented in spring 2005 major amendments to the Worker Protection and Working Environment Act of 1977 with the intention of liberalizing the present regulations. The present government reversed the majority of the proposed amendments in the present Act of 2005.
Les mer …

Aktuell arbeidsrett - nedbemanning - noen praktiske råd

E-post Skriv ut PDF

Hver uke i 5 uker fremover vil vi gi enkelte praktiske råd på denne siden til bedrifter som vurderer å nedbemanne. Rådene overflødiggjør ikke bistand fra advokat i en nedbemanningssituasjon.

Les mer …

FRATREDELSESAVTALE – ARBEIDSTAKERS EGEN OPPSIGELSE - UGYLDIGHET

E-post Skriv ut PDF

En arbeidstaker som angrer på avtalen han inngikk med sin tidligere arbeidsgiver – hvilke muligheter har han til å erklære seg ubundet av avtalen?

Les mer …

MANDATORY CORPORATE PENSION PLANS

E-post Skriv ut PDF

New legislation coming into force in Norway concerning mandatory pension plans.

Les mer …

Side 1 av 2