Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)
Følg oss på Facebook

Byggeleder - Oppgaver og kontrakter

E-post Skriv ut PDF

Å være byggeleder for byggherren er først og fremst å føre tilsyn og kontroll på bygge- eller anleggsstedet i produksjonsfasen. Flere andre oppgaver kan høre med i et oppdrag som byggeleder. Oppgavene kan også starte allerede i prosjekteringsfasen, hvis byggherren vil at byggelederen skal delta i forberedelsen av det som skal foregå under produksjonsfasen.

Les mer …

ANSVARSFORDELING MELLOM ENTREPRENØR OG RÅDGIVER OVERFOR BYGGHERRE

E-post Skriv ut PDF

I den grad en rådgiver er engasjert av byggherren, vil han være ansvarlig overfor byggherren etter de vanlige regler om profesjonsansvar, med andre ord et skyldansvar eller culpaansvar basert på rådgiverens eventuelle uaktsomhet i forbindelse med rådgivningen.

Les mer …