Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)
Følg oss på Facebook

TRYGD - NORDMENN I EØS/EU-LAND

E-post Skriv ut PDF

For norske statsborgere som oppholder seg i EU /EØS-land, er det inngått avtaler som regulerer trygderettigheter. Orienteringen er myntet på Spania, men gjelder generelt for hele området.

Les mer …

RÅDGIVENDE LEGERS ROLLE - PERSONSKADE - ERSTATNING

E-post Skriv ut PDF

Rådgivende legers uttalelser i erstatnings- og trygdesaker kan være avgjørende for om en skadelidt når frem med sitt krav eller ikke.

Mange opplever den rådegivende legen som en usynlig ånd som svever over saksbehandlingen og trekker i de avgjørende trådene.

Les mer …