Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 – Er det noe nytt?

E-post Skriv ut PDF

Forfatteren er av den oppfatning at Ask-dommen vil ha stor betydning for behandling av personskadesaker. Ikke fordi dommen endrer kravene til årsakssammenheng i særlig grad, men fordi den uansett vil bli påberopt til støtte for ulike syn i personskadesaker i årene som kommer. Det er derfor nødvendig å foreta en nærmere analyse av dommen.

Les mer …

PERSONSKADE: NY DOM I HØYESTERETT OM NAKKESLENGSKADE – WHIPLASH (ASK-SAKEN)

E-post Skriv ut PDF

Høyesterett avsa den 16.12.10 (Rt 2010 s 1547) dom i en sak om årsakssammenheng ved nakkeskade/whiplash etter trafikkulykke. Enkelte er av den oppfatning at dommen vil ha stor betydning for behandling av nakkeslengsaker i fremtiden. Andre mener dommen, selv om den kan se ut til å skjerpe kravene for årsakssammenheng, ikke vil ha noen stor betydning.

Les mer …

HAR KRÅKENES OG KAALE NOEN JURIDISIK VERDI? - PERSONSKADE - NAKKESKADE

E-post Skriv ut PDF

Håp om en bedre diagnosemetode av nakkeslengsskader?

Nevroradiolog Jostein Kråkenes ved Haukeland Sykehus og manuell terapeut Bertel Kaale har i flere år arbeidet med å utvikle en metode for å kunne påvise nakkeskader ved MR-røntgen. Noe av hensikten med arbeidet har vært å utvikle en bedre metode for diagnostisering av nakkeslengskader. Arbeidene har blitt viet stor oppmerksomhet i mediene og har også tidligere blitt presentert i Nakkeslengen.

Les mer …

BILFØRER MED PROMILLE - PERSONSKADE - ERSTATNING

E-post Skriv ut PDF

Høyesterett har i en dom av 28.10.05 gitt trafikkskadde Veronika Finanger medhold i at staten plikter å betale erstatning selv om sjåføren i ulykkesbilen hadde promille.

Les mer …

Side 1 av 6