TRYGD - NORDMENN I EØS/EU-LAND

E-post Skriv ut PDF

For norske statsborgere som oppholder seg i EU /EØS-land, er det inngått avtaler som regulerer trygderettigheter. Orienteringen er myntet på Spania, men gjelder generelt for hele området.

Les mer …

PASSIV RØYKING PÅ ARBEIDSPLASSEN - EN YRKESSKADE?

E-post Skriv ut PDF

Den 27.10.2000 avsa Norges Høyesterett dom i sak om passiv røyking på arbeidsplassen. En kvinnelig bartender/barsjef (skadelidte) ble tilkjent erstatning iht yrkesskadeforsikringsloven.

Les mer …