Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)
Følg oss på Facebook

USKIFTE - EN KORT ORIENTERING

E-post Skriv ut PDF

Uskifteregelene har stor, praktisk betydning i samfunnet.

Les mer …

AVKALL PÅ VENTET ARV

E-post Skriv ut PDF

Arveloven gir anledning til å gi avkall på ventet arv. Formålet med et slikt avkall kan være flere, fra et ønske om at ikke arvemottakerens kreditorer skal være dem som nyter godt av arveavkallet, til tilgodeselse av andre arvinger eller andre.

Les mer …

AVSLAG PÅ FALT ARV

E-post Skriv ut PDF

Avslag på falt arv er prinsipielt noe annet enn avkall på ventet arv. Blant annet på grunn av arveavgiftsreglene, er avslag på falt arv en vanlig brukt form for å hoppe over en generasjon i arvegangen og dermed spare arveavgift.

Les mer …

HOVEDMOMENTER VEDRØRENDE EKTEPAKT

E-post Skriv ut PDF

Ekteskapsloven gir ektefeller anledning til å avtaleregulere sitt økonomiske forhold med bindende virkning ikke bare for dem, men også for arvinger, kreditorer og andre utenforstående innenfor visse rammer.

Les mer …

Side 1 av 2