Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)
Følg oss på Facebook

LOV OM AVHENDING AV FAST EIGEDOM

E-post Skriv ut PDF

LOV OM AVHENDING AV FAST EIGEDOM AV 03.07.1992, NR. 93 har hatt sopm et sentralt formål å begrense tvister ved kjøp og salg av fast eiendom. Dette formål er neppe oppnådd. Her gis en orientring om lovens innhold.

Les mer …

HVA MÅ MAN FINNE SEG I AV NABOEN?

E-post Skriv ut PDF

Det alminnelige prinsipp om at enhver disponerer sin eiendom som man vil, er begrenset på flere området.

Les mer …

Hva ligger i begrepet "god meglerskikk" ved omsetning av fast eiendom

E-post Skriv ut PDF

Den alt vesentlige del av omsetningen av faste eiendommer går gjennom meglere (statsautoriserte eiendomsmeglere og advokater). På grunn av de betydelige verdier som meglere håndterer når det gjelder omsetning av fast eiendom, er det av vesentlig interesse at oppdragene håndteres på en forsvarlig måte.

Les mer …

HEVD

E-post Skriv ut PDF
”Hevd” er et juridisk begrep som svært mange har et forhold til, men hvor det nærmere innhold av begrepet kan være relativt ukjent for de fleste.
Les mer …

Side 1 av 2