RUNDKJØRING, VIKEPLIKT OG RETNINGSVISER

E-post Skriv ut PDF

Bot for ikke å bruke retningsviser ut av rundkjøring er nå kr 2000. Målinger viser at bare halvparten av billistene bruker blinklyset.

Les mer …

PRIVATE PERSONERS INNSYNSRETT I OFFENTLIGE OG PRIVATE REGISTRE

E-post Skriv ut PDF

Et sentralt element i et fungerende demokrati er at privatpersoner har rett til innsyn i offentlige og private registre.

Les mer …