Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)
Følg oss på Facebook

KJØP OG SALG AV SELSKAPER

E-post Skriv ut PDF

Kjøp og salg av virksomhet er vanlig forekommende i næringslivet, men byr på farer.

Kjøp og salg av selskaper eller virksomheter av annen karakter, enten dette gjelder aksjene eller innmaten i virksomheten, byr på mange utfordringer og faremomenter.

Les mer …

SERVICEAVTALER FOR BEDRIFTER

E-post Skriv ut PDF

På samme måte som biler og andre tekniske innretninger, kan bedrifter av forskjellig karakter ha behov for en ”service” med jevne mellomrom. Som et mellomstort advokatfirma med bakgrunn fra forskjellige sider av næringslivet, står vi rustet til å kunne bistå bedrifter på dette området.

Les mer …

LOV OM ELEKTRONISK SIGNATUR

E-post Skriv ut PDF

Stortinget vedtok 15.06.2001 Lov om elektronisk signatur, med ikrafttredelse 01.07.2001.

Lovteksten finner du her http://www.lovdata.no/all/nl-20010615-081.html.

Les mer …