SERVICEAVTALER FOR BEDRIFTER

E-post Skriv ut PDF

På samme måte som biler og andre tekniske innretninger, kan bedrifter av forskjellig karakter ha behov for en ”service” med jevne mellomrom. Som et mellomstort advokatfirma med bakgrunn fra forskjellige sider av næringslivet, står vi rustet til å kunne bistå bedrifter på dette området.

Les mer …

DIREKTE TVANGSINNDRIVELSE AV UIMOTSAGTE PENGEKRAV

E-post Skriv ut PDF

Forenklinger i prosedyren for innkrevning av utestående fordringer er nå vedtatt.

Mange er de økonomiansvarlige i små og mellomstore bedrifter som har fortvilet og ergret seg over tregheten i inkassosystemet.  Først purringer og inkassobrev, deretter uttak av forlikslage og venting i flere måneder før det omsider foreligger en uteblivelsesdom.  Når man så endelig har fått en uteblivelsesdom, kan man omsider begjære utlegg og eventuell påfølgende tvangsfullbyrdelse.

Les mer …

BEVILLING - ETABLERING - RESTAURANT - SERVERINGSSTED - SPISESTED

E-post Skriv ut PDF

Her gis en orientering om prosedyren for restaurantetablering.

Les mer …

KJØP OG SALG AV SELSKAPER

E-post Skriv ut PDF

Kjøp og salg av virksomhet er vanlig forekommende i næringslivet, men byr på farer.

Kjøp og salg av selskaper eller virksomheter av annen karakter, enten dette gjelder aksjene eller innmaten i virksomheten, byr på mange utfordringer og faremomenter.

Les mer …

Flere artikler …

Side 1 av 2