Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)
Følg oss på Facebook

UTTREDEN AV AKSJESELSKAPER

E-post Skriv ut PDF

Fra tid til annen oppstår det konflikter i særlig mindre aksjeselskaper som gjør det aktuelt å bryte et samarbeid som aksjonærer. Her er en kort orientering.

Les mer …

AKSJELOVEN – MYNDIGHETSOVERSKRIDELSE – KONSEKVENSER

E-post Skriv ut PDF

Fra tid til annen oppstår det et spørsmål om disposisjoner foretatt av et selskap er gyldige internt i selskapet eller overfor selskapets medkontrahenter. Her gis en kortfattet oversikt over enkeltspørsmål som kan oppstå i denne forbindelse.

Les mer …

NORSKREGISTRERTE UTENLANDSKE FORETAK (NUF) – HVA ER DET?

E-post Skriv ut PDF

I den senere tid er det blitt mer og mer vanlig å registrere nystartede mindre foretak som norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Hva er dette, og har det noen hensikt?

Les mer …

ETABLERING AV VIRKSOMHET - VALG AV SELSKAPSFORM

E-post Skriv ut PDF

Ved etablering av virksomhet må det foretas et valg av hvilken selskapsform som skal benyttes. Et slikt valg har vesentlige økonomiske og praktiske konsekvenser for den næringsdrivende.

På samme måte kan det oppstå et spørsmål om omdanning av en næringsvirksomhet til en annen organisasjonsform.

Les mer …

Side 1 av 4